Jobbkortet

Jobbkortet kallar vi de körkort och behörigheter som oftast används professionellt.