Bil | Handledarkurs

Handledarkursen, officiellt kallad introduktionsutbildning, är obligatorisk för att få övningsköra privat. Både elev och handledare behöver boka en varsin plats och gå utbildningen.

Bollnäs

Pris: 500 kr
Bokning: Kontakta oss eller boka online
Kommande tillfällen: Se onlinebokningen

Söderhamn

Pris: 500 kr
Bokning: Kontakta oss eller boka online
Kommande tillfällen: Se onlinebokningen

Handledarkurs för personbil

Innehåll och omfattning

Utbildningen kallas nu för tiden officiellt för introduktionsutbildning och ger en försmak på hur personbilsutbildningen kommer att gå till samt repeterar även vissa regler för privat övningskörning. Introduktionsutbildningen ger även tips för hur den privata övningskörningen kan göras så effektiv och säker som möjligt vilket många uppskattar. Själva kursen är ett obligatorisk moment för att kunna ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. Planerar du att ansöka om handledarskap får introduktionsutbildningen inte vara äldre än fem år.

Krav för utbildningen

För att få gå utbildningen måste handledaren ha fyllt 24 år och haft körkort minst fem av de senaste tio åren. Eleven skall  vara minst 15 år och nio månader. En introduktionsutbildning kräver god förståelse och att man deltar aktivt.  Är kursen på svenska och man vet med sig att språket utgör ett visst hinder så rekommenderar vi att man tar med en tolk som hjälper till under utbildningen. Behöver man tolk så måste detta meddelas till kontoret.

Mer om utbildningen

Under utbildningen bjuder vi på fika och kaffe under pauserna. Tiden för utbildningen är ca 3 timmar.