YKB fortbildning

Alla som utför transporter av gods eller personer som yrke behöver ha ett giltigt yrkeskompetensbevis, och fortbildningen behöver förnyas vart 5te år. Vi tar emot elever från hela Sverige till YKB fortbildning.

Kommande tillfällen

20 maj Delkurs 1

Bollnäs kl. 08:00 - 17:00

21 maj Delkurs 2

Bollnäs kl. 08:00 - 17:00

22 maj Delkurs 3

Bollnäs kl. 08:00 - 17:00

23 maj Delkurs 5

Bollnäs kl. 08:00 - 17:00

24 maj Delkurs 4

Bollnäs kl. 08.00-17.00

Bollnäs

Pris: 1 750 kr per delkurs inklusive moms
Bokning: Kontakta oss eller boka online
Kommande tillfällen: Se onlinebokningen

Söderhamn

Pris: Ej tillgängligt här
Bokning: Ej tillgängligt här
Kommande tillfällen: Ej tillgängligt här

Om YKB fortbildning

Ett krav sedan 2008

Sedan den 10 september 2008 är det ett krav att ha yrkeskompetensbevis när du ska transportera personer. Samma för gods och varor gäller sedan 10 september 2009, det räcker med andra ord inte att bara ha körkort för buss eller lastbil. Dessa krav har sitt ursprung i ett direktiv från EU gällande yrkesverksamma förare som transporterar personer eller gods i ett fordon som kräver behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

Det är föraren själv som ansvarar för att ha genomfört utbildningen, både YKB grundutbildning såväl som YKB fortbildning. Bevis för genomförd utbildning ska finnas med föraren under transport. och lagen gäller i alla länder EU samt några till.

Fem delkurser i YKB fortbildning på totalt 35 timmar

YKB fortbildning är uppdelad på 5 olika delkurser, och alla delkurser är 7 timmar långa. Detta är för att det ska gå lättare att ta utbildningen. Observera dock att delkurs 2 finns i två olika varianter, godstransporter för dig som vill köra just gods, och persontransporter för dig som vill köra buss eller annat fordon ämnat för just persontransport. Oavsett vad du är intresserad av, gods eller persontransporter, så behöver du gå hela kursen på 35 timmar. Som nämnt ovan så behöver denna kurs repeteras vart femte år för att följa lagen.

Delkurs 1 – Sparsam körning

Den första delkursen inom YKB fortbildning fokuserar på hur du kan framföra ditt fordon på ett sätt som minskar både bränsleförbrukningen, slitage samt miljöpåverkan.

Delkurs 2 – Gods och persontransporter

Delkurs 2 hålls oftast på 2 separata tillfällen, beroende på om deltagaren är intresserad av person eller godstransporter. Under kursen uppdateras deltagarna på om någonting har förändrats gällande att lasta och lossa, oavsett om det gäller gods eller personer. Förändringar i priser och debitering i omvärlden tas även upp.

Delkurs 3 – Lagar och regler

Delkurs 3 i fortbildningen fokuserar som det låter på lagar och regler, både inom Sverige samt inom övriga länder. Kör samt vilotider, yrkesmässigt uppförande och övriga villkor tas upp inom gods och persontransport. Här diskuteras även problematiken med smuggling och människosmuggling inom transportsektorn.

Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Delkurs 4 i YKB fortbildning fokuserar på hur yrkesförare kan hålla ett så hälsosamt liv som möjligt under arbetet. Här tas bland annat vikten av kost, ergonomi, sömn och andra faktorer upp som påverkar inte bara förarens prestanda, utan även mående på jobbet och privat.

Delkurs 5 – Trafiksäkerhet

Delkurs 5 tar upp säkerhetsaspekten i att utföra gods och persontransporter professionellt. Detta inte bara för att belysa hur detta påverkar föraren i sig, utan även medtrafikanter och eventuella passagerare. Kursen ämnar förutom att belysa detta även till att höja anseendet för företaget och föraren i sig som en säker och pålitlig transportör inom yrket.

Har du ett åkeri?

Vi hjälper så väl små åkerier som större åkerier som finns etablerade på flera orter runt om i landet. Vi tar gärna ett helhetsgrepp och kan hjälpa till med planering och genomförande för att ditt åkeri alltid ska vara uppdaterade enligt krav, utan att det påverkar er verksamhet och dagliga drift. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som funkar för dig eller ditt åkeri!