Micke

Trafiklärare

YKB Fortbildning

Fortbildningen riktar sig till dig som har tungtrafik-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Den skall enligt lagen om yrkesförarkompetens genomförts senast 2016-09-10, samt därefter vart femte år.

Dessa 35 tim är uppdelade i 5 delkurser och varje delkurs pågår i minst 7 tim (1 dag/delkurs)

Reservation: Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås.

Behörighetskrav: Giltig legitimation medtages.
Närvaro under hela kurstiden är obligatorisk.

Vill du ha mer information ring 0278-154 37

Fortbildningen består av följande delkurser:

DELKURS 1 MILJÖ

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna optimera bränsleförbrukningen. Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussion och reflektion

DELKURS 2 GODSTRANSPORTER

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för lastsäkring, samt rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen branschanpassas då lastsäkring, lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Kursen tar också upp problematiken med människosmuggling och annan brottslighet och även ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning och lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

DELKURS 3 LAGAR OCH REGLER

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider, i och utanför Sverige.
Kursen behandlar också reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter.
Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods- och persontransporter.

DELKURS 4 ERGONOMI OCH HÄLSA

Kursdeltagaren uppdateras på värdet av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbetssätt. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna förebygga fysiska risker, samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

DELKURS 5 TRAFIKSÄKERHET OCH KUNDFOKUS

Kursdeltagaren uppdateras på säkerställande av passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Kursen behandlar också risker i trafiken,
uppträdande vid krissituationer samt hur företagets anseende kan höjas. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt vara medveten om risker i trafiken. Kursdeltagaren ska kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för det egna företagets anseende.

OBS! Denna utbildning sker i Bollnäs.

YKB

1500kr – per delkurs inkl. moms
1200kr – per delkurs exkl. moms

Referenser

Gjorde en intensivkurs på Driver (c/e kortet).
Bra lärare, bra upplägg. Kan varmt rekommendera denna trafikskola!

Fredrik Engström

Jag gick drivers intensiv D körkort + 140 Tim ykb, tack alla inblandade. Klarade mig genom alla prov på första försöken, grymt bra läroplan!

Jonas Källström