Vi kan erbjuda dig extra stöd och hjälp med körkortsteorin i så kallad anpassad undervisning vid exempelvis dyslexi, koncentrationssvårigheter eller inlärningssvårigheter.

Vi erbjuder personlig teori där vi tillsammans med dig sitter i ett avskilt rum, utan störande moment. Vi arbetar främst utifrån bilder och undviker text. Ibland går vi ut och har lektion i rätt trafikmiljö, t.ex. i en korsning eller cirkulationsplats.

Alla våra datorer är utrustade med ljudstöd, där du istället för att läsa, får frågorna upplästa i hörlurar. Vi använder oss även av anpassat instuderingsmaterial som lättlästa körkortsboken eller körkortsboken med ljudskiva så att man kan lyssna på körkortsboken i sin egen dator.

Hjälp vid teoriprov

Teoriproven på Trafikverket har idag hörlurar vid samtliga datorer. Du kan även göra teoriprovet muntligt eller med förlängd tid. Vid förlängd tid har du 25 min i extra tid, vilket gör att istället för 50 minuter får du göra provet under 75 minuter. Vid muntligt prov får du sitta enskilt i ett rum med en Trafikinspektör. Bilder visas på din dator och inspektören ställer frågor utifrån bilderna. Tiden du har till förfogande är då 2 timmar. Ingen extrakostnad tillkommer vid förlängd tid eller muntligt prov.

Intyget du behöver för att få möjlighet att göra muntligt teoriprov eller prov med förlängd tid, kan vi på trafikskolan hjälpa till med. Det som krävs är lästester. Lästester utförs av specialutbildad lärare på trafikskolan.

Lästest 700 kr. Avsatt tid 2 timmar

Anpassad teoriundervisning
580 kr / 45 minuter