Rätt Kompetens. Rätt person. Rätt plats.

Rätt rekrytering.

För dig som söker förare inom tung trafik.

Behöver ditt åkeri kompetenta förare?

Curonova Consulting, Driver och Tigerns Industribemanning har gått samman och skapat ett koncept som erbjuder företag en smart och effektiv lösning – riktad matchning, direktanpassad utbildning och smart bemanning!

Samarbetet är ett unikt koncept som tagits fram för att erbjuda företag direktanpassad service och leverans av rätt kompetens. Curonova AB matchar kandidater mot företagens kravprofil, som tillsammans med Tigerns står för utbildningen. Driver körskola utbildar kandidaterna. När de klarat utbildningen hyr Tigerns Industribemanning AB ut kandidaten mot en mycket låg kostnad i 6 månader och ansvarar för den administrativa funktionen samt uppföljning, därefter går anställningen över till företaget. Smart och effektivt helt enkelt!

Intresserad? Läs vidare!

Rätt kompetens

Kandidaten har genomgått sin utbildning hos Driver Trafikutbildningar med alla de krav och behörigheter som krävs för tjänsten du behöver fylla. Du får med andra ord personal som har precis den kompetens du behöver, eftersom de utbildas direkt mot dina behov.

Rätt person

Att anställa rätt person är oftast viktigare än att anställa rätt kompetens. Med vår lösning så kan du vara säker på att du både får rätt kompetens samt rätt person. Vi har en noggrann process för att välja ut våra kandidater, så du kan vara lugn med vem du anställer.

Rätt plats

Vi samarbetar med flera åkerier och företag i Sverige för att erbjuda våra kandidater passande arbetsplatser. För oss är det viktigt att lösningen är bra för både företag och kandidat, så ett långvarigt, tryggt och hållbart samarbete kan skapas för allas bästa.

Så här fungerar det

1. Kontakt

När du kontaktat oss bokar vi in ett möte. Under startmötet beskriver vi konceptet, samt lyssnar in din verksamhets önskemål och kravprofil på chaufför. När vi säkerställt att all information samlats in och när samförståelse uppnåtts lägger vi upp en uppdragsspecifikation och plan.

2. Planering

Utifrån dina önskemål och kravprofil söker Curonova passande kandidater, via sin interna kandidatbas på närmare 3000 personer, samt extern sökning och annonsering via lämpliga medier. Vi sköter sökningen och urvalsprocessen, intervjuerna, tar referenser och bakgrundskoll och presenterar toppkandidaterna för dig när vi har en match. Du får träffa kandidaterna i ett personligt möte för ett godkännande innan utbildningen för C-kortet inleds.

3. Avtal

När kandidaterna är godkända av dig upprättar vi en kandidatbekräftelse och ett avtal. Curonova och Tigerns står för kostnaden av C-kortet och Driver körskola i Bollnäs utbildar.

4. Utbildning

Vi ordnar med ansökan för körkortstillståndet och inskrivning på körskolan. Under utbildningsperioden har vi kontinuerlig kontakt med körskolan och den blivande chauffören, vi håller dig underrättad i processen och framsteg.

5. Bemanning

När kandidaterna är klar med utbildningen av C-kortet bemannar Tigerns ut chaufförerna under 6 månader eller enligt överenskommelse. Tigerns står för all administration och personalhantering rörande chauffören, arbetskläder och säkerställer den sista delen i leveransen: att din verksamhet har fått rätt person och dina önskemål har uppfyllts. Under denna period kan du tryggt lära känna din nya chaufför och introducera denna i din verksamhet.

6. Anställning

Chaufförerna övergår från bemanning till anställning i din verksamhet enligt avtalad överenskommelse.
Grattis till din nyutbildade chaufför!

Konceptet i korthet

Konceptet är effektivt och fungerar som en snabbare väg i en rekryteringsprocess som annars är resurs- och tidskrävande. Genom att outsourca detta till denna treenighet av samarbetslösning som innehar erfaren och professionell kunskap om rekrytering, och som har personlig kännedom om kandidaterna som matchas mot er kravprofil, maxas träffsäkerheten för en lyckad rekrytering och hållbar anställning. Den sökande kläds på med utbildning och ni som företag kan känna er trygga med att få rätt person och kompetens till er verksamhet.

Hur kommer jag igång?

Då konceptet är skräddarsytt mot varje företag så är ingen lösning den andra lik, vilket också är vår styrka. Det enklaste sättet är därmed helt enkelt att du kontaktar oss, så berättar vi mer om konceptet och hur vi kan hjälpa dig med ett samarbete.