Välj stad: Bollnäs / Söderhamn / Yrkesförarutbildning

YKB Buss

Fortbildningen riktar sig till dig som har D- eller DE-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Den skall enligt lagen om yrkesförarkompetens genomföras senast sju år efter lagens införande (senast 2015-09-10), samt därefter vart femte år.

Varje delkurs pågår i minst 7 tim

Reservation: Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås.
Behörighetskrav: Giltig legitimation medtages.
Närvaro under hela kurstiden är obligatorisk.

Vill du ha mer information ring 0278-154 37

btn_boka

Fortbildningen består av följande delkurser:

[accordion multiopen=”true”]
[toggle title=”DELKURS 1″]
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna optimera bränsleförbrukningen. Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussion och reflektion
[/toggle]
[toggle title=”DELKURS 2 PERSONTRANSPORTER”]
Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som säkerställer passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Kursen tar också upp problematiken med människosmuggling och annan brottslighet och även ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för passagerarnas säkerhet, samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.
[/toggle]
[toggle title=”DELKURS 3 LAGAR OCH REGLER”]
Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider, i och utanför Sverige. Kursen behandlar också reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods- och persontransporter.
[/toggle]
[toggle title=”DELKURS 4 ERGONOMI OCH HÄLSA”]
Kursdeltagaren uppdateras på värdet av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbetssätt. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna förebygga fysiska risker, samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.
[/toggle]
[toggle title=”DELKURS 5 TRAFIKSÄKERHET OCH KUNDFOKUS”]
Kursdeltagaren uppdateras på säkerställande av passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Kursen behandlar också risker i trafiken,
uppträdande vid krissituationer samt hur företagets anseende kan höjas. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt vara medveten om risker i trafiken. Kursdeltagaren ska kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbete för det egna företagets anseende.
[/toggle]
[/accordion]